ورود به سایت

Knowledge Center

پایگاه دانش

km1

دانشنامه ویکی پدیا (مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی) را اینگونه معنی مینماید: در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند.

امروزه با توجه به ماهیت موقتی پروژه ها و تفصیل فزاینده آنها و پراکنده بودن دانش کسب شده از اجرای پروژه نزد افراد مختلف تیم پروژه که پس از خاتمه آن پروژه را ترک می نمایند، ضرورت نگهداشت و مدیریت دانش پروژه ها در سازمانهای پروژه محور بیش از پیش احساس می شود.با مدیریت صحیح دانش پروژه در یک سازمان ،دانش کسب شده از اجرای یک پروژه در پروژه های دیگر ر مورد استفاده قرار گرفته شده و سازمان شکل یک سازمان یادگیرنده به خود گرفته و بسیاری از دوباره کاریها از بین میرود و علاوه بر صرفه جوئی در زمان وهزینه ، در نهایت عملکرد پروژه بهبود چشمگیری خواهد داشت.

km1

مدیریت دانش به خودی خود درهیج سازمانی اجرا نمی شود . اجرای برنامه های مدیریت دانش نیازمند رهبری و نظارت موثر در کلیه سطوح سازمانی است. در سازمانی که مفهوم رهبری دانش در آن تحقق یافته است، دانش به عنوان یک منبع راهبردی سازمان مطرح می باشد. برای مدیریت این منبع ارزشمند، طرح راهبردی مدونی وجود دارد که بر اساس چشم انداز و مدیریت دانش سازمان تدوین شده است، مدیریت دانش در سازمان نهادینه شده است و مسئولیتها و نقش ها در قبال آن تدوین شده اند، کلیه افراد سازمان از سطوح مدیریت ارشد تا سطوح عملیاتی نسبت به تحقق اهداف راهبردی مدیریت دانش تعهد دارند، مدیران ارشد سازمان در گفتار و رفتار خود بطور شفاف از مدیریت دانش حمایت نموده و برای افزایش تعهد و انگیزه کارکنان تلاش می نمایند.

km1 ورود به پایگاه دانش شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

.Copyright© Industrial Projects Management of Iran (IPMI) Co. All rights reserved