تاریخچه شرکت مديرت طرحهاي صنعتي ايران

شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (IPMI) در سال 1351 شمسي تحت عنوان "شرکت خانه‌سازي تبريز" با هدف احداث بنا‌هاي مسکوني تاسيس گرديد. در سال 1366 بر اساس تصميمات اتخاد شده توسط صاحبان سهام زمينه هاي فعاليت هاي شرکت از محدوده فعاليتهاي ساختماني فراتر رفته و به شرکت IPMI به عنوان پيمانکارعمومي(GC) تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) که صددرصد سهام شرکت به آن تعلق دارد، تغيير نام يافت. در حال حاضر فعاليت اصلي شرکت در زمينه‌هاي انرژي نظير نفت، گاز، پتروشيمي و پروژه‌هاي نيروگاهي مي باشد. هم‌اکنون، IPMI با سه دهه تجربه و با برخورداري از کارشناسان آموزش ديده، متخصص و مجرب و همچنين استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي به‌ روز در کليه زمينه‌هاي اجرائي پروژه ها ، به عنوان يک شرکت مطرح پيمانکار ايراني با مشارکت شرکت‌هاي همکار داخلي و خارجي در زمينه‌هاي مهندسي، تأمين کالاي پروژه، ساخت، نظارت، پروژه‌هاي کليد دردست و خدمات مشاوره اي در اجراي پروژه‌هاي مهم نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي شرکت مي نمايد.