پالایشگاه گاز پارسیان – پروژه تابناک

ظرفیت پالایشگاه: 
 تولید روزانه  760 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی  و 1500 تن میعانات گازی

کارفرما : شركت ملي گاز ايران (NIGC)

پیمانکار : کنسرسيوم شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران  و شرکت پايندان

رهبر کنسرسیوم : شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (IPMI)

موضوع پروژه : انجـام خدمـات مديريت پروژه، مهندسي پايه و تفصيلي، تـامین مواد، خریـد تجهیـزات، بازرسی، اجرا، نـصب و تکمیـل، پیـش راه اندازی، راه اندازی، آموزش پرسنل بهره‌ بردار، جداسازی و تولید، ذخیره سازی و بارگیری محصولات و میعانات گازی

محل اجراء : لامرد در جنوب استان فارس و بندر عسلويه در استان بوشهر

نوع قرارداد : EPCM

مدت اجراء قرارداد:  30 ماه براي کل پروژه و 15 ماه براي راه اندازی فاز Early Completion

پروژه ها

  • ID

پروژه فاز های 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی

ظرفیت پالایشگاه :
تولید روزانه 56/6 میلیون متر مکعب گاز غنی شده و 75 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن ...

پروژه فاز های 6 ، 7 و 8 میدان گازی پارس جنوبی

ظرفیت پالایشگاه:
تولید روزانه 104میلیون متر مکعب گاز ترش و خشک در پالایشگاه خشکی و  120هزار بشکه ...

پالایشگاه گاز پارسیان – پروژه تابناک

ظرفیت پالایشگاه: 
 تولید روزانه  760 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی  و 1500 تن میعانات گازی

کارفرما : شركت ملي گاز ...

پروژه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

ظرفیت پالایشگاه :
تولید روزانه 56.6 میلیون متر مکعب گاز غنی شده و 75 هزار بشکه میعانات گازی  و 400 تن گوگرد
تولید ...

Load More